Wat is CPO? Toggle

Wat is Particulier Opdrachtgeverschap (PO)?

Onder particulier opdrachtgeverschap worden die vormen van woningbouwontwikkeling verstaan waarbij de kopers zelf hun grondkavel kopen of pachten en een architect kiezen om zo met maximale invloed hun woning te realiseren.

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)?
Particulieren verwerven in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich meestal in een vroeg stadium in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, deze vereniging of stichting wordt vervolgens opdrachtgever naar de bouwmanager, de architect en de aannemer van het project. Uiteindelijk worden de woningen bij CPO dus in groepsverband gerealiseerd.

Wat is dan Mede-Opdrachtgeverschap (MO)?
Bij mede-opdrachtgeverschap ben je samen met de projectontwikkelaar opdrachtgever van het project. Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld als de locatie waarop je gaat bouwen deel uitmaakt van een project waar ook koop- en/of huurwoningen van de projectontwikkelaar komen. Bij een dergelijk proces is er meer afstemming nodig met de projectontwikkelaar over zaken zoals architectuur en bouwproces.

PO, CPO en MO alleen in nieuwbouw?
Veel mensen hebben ook de droom om een eigen woning te realiseren maar willen deze droomwoning graag realiseren in een bestaand pand. Dit kan zijn een bestaande woning of middels het samenvoegen van meerdere bestaande woningen. Maar hierbij kan ook gedacht worden aan het realiseren van woningen in bestaande kerken, scholen, kantoren en kloosters. Ook deze vorm van opdrachtgeverschap behoort tot de mogelijkheden.