Over ons Toggle

De oprichters van de stichting Droomwonen hebben een andere visie op woningbouw dan gebruikelijk binnen de woningbouwontwikkeling was. Zij hebben de missie om letterlijk en figuurlijk meer ruimte te creëren voor bouwen in eigen beheer in Brabant. Daarbij moet het belang van de (bouwende) consument altijd centraal staan.

Droomwonen Brabant heeft de missie om letterlijk en figuurlijk meer ruimte te creëren voor het bouwen in eigen beheer, zowel in nieuwbouw projecten als middels het herontwikkelen van bestaande gebouwen. Bouwen in eigen beheer kan in de vorm van particulier opdrachtgeverschap (PO), collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede opdrachtgeverschap (MO), zowel in nieuwbouw projecten als bij de herontwikkeling van bestaand vastgoed.

Droomwonen Brabant is van mening dat dit bouwen in eigen beheer eenvoudig toegankelijk dient te worden en tegelijkertijd op een snelle en makkelijke wijze te kunnen worden uitgevoerd. Daarom biedt Droomwonen Brabant als stichting een platform aan om deze manier van bouwen mogelijk te maken. De doelgroepen van dit platform zijn enerzijds der mensen die zelf willen bouwen en anderzijds aanbieders van locaties/gebouwen waar deze zelfbouw zou kunnen plaatsvinden.

De stichting adviseert opdrachtgevers met betrekking tot de realisatie van gebouwen en woningen. Dit doen wij door potentiele locaties en consumenten te koppelen. Hiervoor zijn wij in gesprek met grondeigenaren (beleggers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten) en consumenten die een droomwoning naar eigen wens, met maximale vrijheid en tegen kostprijs willen realiseren.

Inmiddels beschikt onze stichting over een achterban van ruim 2000 huishoudens in de regio West en Midden Brabant en hebben wij goed inzicht in de huidige marktvraag en een heldere visie op de toekomstige marktontwikkelingen.

Het verschil met reguliere projectontwikkeling

Ons onderscheidende vermogen is gebaseerd op het feit dat we de consument als belangrijkste verbindende schakel in het proces centraal stellen. Door de wensen en eisen van deze veranderende consument als uitgangspunt te nemen sluiten we naadloos aan bij de vraag vanuit de markt.

Ook stellen we consument in staat om tegen kostprijs te bouwen, wat betekent dat de consumenten een significant financieel voordeel kunnen halen ten opzichte van een reguliere nieuwbouwwoning die door een projectontwikkelaar op de markt gezet wordt.

Vanuit deze visie adviseren, begeleiden en ontwikkelen wij wensen en eisen in nieuwe concepten en woningen die perfect aansluiten op de vraag vanuit de markt. De ontwikkeling, de advisering en het bouwprocesmanagement van onze projecten wordt ingevuld door ons bedrijf droomwonen.com B.V.