Brundtland Ecowijk Etten-Leur Toggle

Brundtland Ecowijk Etten-Leur

Coöperatie Brundtland is een initiatief dat sinds de zomer van 2016 actief is. Het is gestart met een paar mensen die als droom hadden om een ecowijk te kunnen starten. Zij formuleerden al snel enkele uitgangspunten. En deze uitgangspunten zijn tot de dag van vandaag nog steeds de basis van de plannen die er zijn.

Het eerste uitgangspunt is dat het een echte wijk moet worden met zo’n 200 tot 250 woningen. Deze woningen worden verdeeld in kleinere buurtschappen van zo’n 15-20 woningen. Deze buurtschappen bepalen met elkaar hoe de woningen er uitzien, hoe ze gebouwd worden, hoe groen ze zijn etc. Voordeel van deze opzet is dat er veel variatie kan ontstaan, dat mensen zelf mee ontwikkelen en ook dat de wijk toegankelijk wordt voor diverse doelgroepen. Wij omarmen natuurlijk ook een percentage sociale woningen omdat echte duurzame buurten en wijken de meest diverse soorten mensen huisvesten.

Een tweede uitgangspunt is dat deze wijk 5 tot 10 jaar vooruit loopt op de huidige technologie en maatschappelijke normen. Een ecowijk gaat immers verder dan warmtepompen, ‘nul op de meter’ en zonnepanelen. Denk daarbij aan een autoluwe wijk, wateropslag, warmteopslag, afvalwaterzuivering, bouwen met herbruikbare materialen, eerst bomen planten en daarna pas woningen. Er is veel in ontwikkeling en we willen met de nieuwste ontwikkelingen mee doen.

Een derde uitgangspunt is dat het een wijk voor en door de bewoners is. Door de manier van bouwen, maar ook door de manier van organiseren zorgen we er voor dat we er voor elkaar kunnen zijn. Dat we samen een mooie wijk maken, waar het fijn wonen is tussen het groen. De toekomstige bewoners denken en doen mee om de wijk vorm te geven.

De afgelopen jaren werd vooral gezocht naar een geschikte locatie in en om Breda. Daarnaast hebben we ons verbonden met verschillende partijen die onze ideeën kunnen ondersteunen, zoals Avans Hogeschool, Alwel woningcorporatie en de provincie Noord-Brabant. En een visie over hoe een ecowijk er uit moet zien werd verder ontwikkeld. Al die tijd werd Brundtland ondersteund door droomwonen.com (specialist CPO) en De Coöperatieve Samenleving.

Op dit moment lijkt de gemeente Etten-Leur de grootste kansen te bieden om een ecowijk te starten. Het is al een groene gemeente. De uitdaging om de gangbare ecologische technieken voor te blijven in deze gemeente, nemen we graag aan.

gebruik CTRL-klik om meerdere gemeentes aan te klikken

Vragen woonomgeving

Bovenstaand (ingeklapt) staan de vragen over uw gewenste woonomgeving. Deze vragen zijn niet verplicht, maar geven ons een beter inzicht in uw woonwensen en budget. Hierdoor kunnen wij de juiste projecten bij uw woonwensen selecteren.

Comments are closed.