Ecowijk Woonakker Toggle

Ecowijk Woonakker

Ecowijk Woonakker wil energie neutrale woningen bouwen in een omgeving waar respect voor de natuur centraal staat. De huizen bestaan uit natuurlijke en duurzame materialen en zijn zodanig gebouwd dat ze koel in de zomer en warm in de winter zijn. De gemeenschappelijke ruimte wordt zo optimaal mogelijk benut. Een deel van de begroeiing is eetbaar en zorgt voor de nodige diversiteit. Kinderen spelen in de natuur, waar auto’s stapvoets rijden of geweerd gaan worden.

De bewoners waarderen hun privacy maar zijn ook betrokken bij de gemeenschap. Zij  delen waar mogelijk op materieel gebied (deelauto’s, gereedschap, etc.) en staan klaar voor elkaar als dat nodig is. 

De opbouw van de wijk hoe klein dan ook moet zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de maatschappij zijn zowel op het gebied van leeftijd, inkomen als cultuur. De bindende factor is respect voor de Aarde en voor elkaar. 

gebruik CTRL-klik om meerdere gemeentes aan te klikken

Vragen woonomgeving

Bovenstaand (ingeklapt) staan de vragen over uw gewenste woonomgeving. Deze vragen zijn niet verplicht, maar geven ons een beter inzicht in uw woonwensen en budget. Hierdoor kunnen wij de juiste projecten bij uw woonwensen selecteren.

Comments are closed.