Egbert Kalle Toggle

Egbert Kalle, lid van de directie van SOAB, is op persoonlijke titel door Menno de Lange gevraagd om mee te helpen bij de oprichting van Droomwonen Brabant. Die vraag was niet aan dovemansoren gericht. Vanuit eerdere projecten van SOAB en ook vanuit eigen interesse was het enthousiasme bij Egbert direct aanwezig. Dat heeft er inmiddels toe geleid, dat de bredere expertise van SOAB in de verdere ontwikkelingen is ingezet. Onder meer verwerkt SOAB de enquêteresultaten van de internetenquête die recent is uitgezet en waarnaar ook op deze site een link verwijst. Ook overlegt SOAB met de gemeenten over mogelijkheden voor meer initiatieven.

SOAB zelf is een adviesbureau, dat zich breed richt op het vlak van wonen, bouwen en openbare ruimte. Dan gaat het niet alleen over procesmatige, maar vooral over inhoudelijke en beleidsmatige vragen. Daarbij hoort natuurlijk ook een begeleidende rol voor groepen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Die begeleiding betreft zowel de procedurele als de bouwkundige kant. Graag geven we daarover nadere informatie. Een bezoek aan onze eigen site kan natuurlijk ook: www.soab.nl